Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ders Programı

Ders Programı

1. Dönem   AKTS  
PDR 501 Araştırma Yöntemleri 5 Zorunlu
PDR 502 Bireysel Danışmanlık Teorileri 5 Zorunlu
PDR 503 İleri Düzey Danışmanlık Becerileri 5 Zorunlu
PDR 504 Meslek Etiği ve Yasal Konular 5 Zorunlu
PDR 505 Alan Deneyimi ve Uygulama I 5 Zorunlu
  Seçmeli 5 Seçmeli
2. Dönem      
PDR 506 Grupla Psikolojik Danışmanlık 5 Zorunlu
PDR 507 Danışmanlıkta Bilinçli Farkındalık Temelli Yaklaşımlar 5 Zorunlu
PDR 508 Alan Deneyimi ve Uygulama II 5 Zorunlu
  Seçmeli 5 Seçmeli
PDR 590 Proje 10 Zorunlu

Ders İçerikleri
 
Zorunlu Dersler:
 
PDR 501 Araştırma Yöntemleri (5 AKTS)
Tez aşamasına hazırlık ve bağımsız bir araştırma yapmaya hazırlık amacıyla, temel araştırma teknik ve yöntemlerinin içerileceği bir derstir.
 
PDR 502 Bireysel Danışmanlık Teorileri (5 AKTS)
Öğrenciler bu ders kapsamında, kuramsal temele dayandıracakları bireysel psikolojik danışmanlık deneyimi kazanacaklardır. 
 
PDR 503 İleri Düzey Danışmanlık Becerileri (5 AKTS)
Öğrencilerin lisansta öğrendikleri bilgilerin üzerine, daha ileri seviye danışmanlık becerilerini öğrenip uygulayacakları bir derstir. 
 
PDR 504 Meslek Etiği ve Yasal Konular (5 AKTS)
Bu ders ile psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki etik ilkeler ve genel uygulama standartları, mesleki etiğe uygun karar verme, danışan hakları ve psikolojik danışmanın sorumlulukları ile yasal sorunlara ilişkin bilgi ve beceri kazandırma amaçlanmaktadır.
 
PDR 505 Alan Deneyimi ve Uygulama I (5 AKTS)
Bireyle Psikolojik Danışma dersinin uygulaması olan bu ders süresince öğrenciler akranları ve danışman hocalarından süpervizyon alacaklardır. Dersin, toplam 135 saatlik uygulama içeriği bulunmaktadır. 
 
PDR 506 Grupla Psikolojik Danışmanlık (5 AKTS)
Grup danışmanlığının temelini oluşturan kuramların içeriğinin ve uygulamalarının anlatılacağı bir derstir.  Öğrenciler bu ders kapsamında, aldıkları “Grup Danışmanlığı Teorileri” dersinin devamında, kuramsal temele dayandıracakları grupla psikolojik danışmanlık deneyimi kazanacaklardır. Akranları ve danışman hocaları tarafından süpervizyon alacaklardır. 
 
PDR 507 Danışmanlıkta Bilinçli Farkındalık Temelli Yaklaşımlar (5 AKTS)
Bilinçli farkındalık yaklaşımın kuramsal ve uygulamaya yönelik temellerinin verileceği ve deneyim kazandırılacağı bir derstir.
 
PDR 508 Alan Deneyimi ve Uygulamalar II (5 AKTS)
Öğrenciler bu ders kapsamında, aldıkları “Grup Danışmanlığı Teorileri” dersiyle bağlantılı olarak, kuramsal temele dayandıracakları grupla psikolojik danışmanlık deneyimi kazanacaklardır. Akranları ve danışman hocaları tarafından süpervizyon alacaklardır.
 
Seçmeli Dersler:
 
Okul Danışmanlığı (5 AKTS)
Okul danışmanlığındaki temel kavramlar, veli- öğrenci- aile- idari personele yönelik yapılacak olan çalışmaların yer alacağı derste öğrenciler, bilgilerini okul ortamında gözlemleyerek pekiştireceklerdir.
 
İleri Eğitim Psikolojisi (5 AKTS)
İnsan gelişimi ve öğrenme konuları hakkında kuramsal bilgilerini yeniden gözden geçirmelerini ve yayınlanan son araştırmalar doğrultusunda yenilenmelerini hedeflemektedir. Dersin temel amacı dersi alan okul psikolojik danışmanlarının eğitim ve psikoloji arasındaki ilişkiye gelişim psikolojisi, felsefe, sosyoloji okumaları yoluyla eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlamaktır. Dönem boyunca öğrenci, öğretmen, bilginin edimi, eğitimsel pratikler, okul-toplum ilişkisi ve ölçme-değerlendirme gibi kavramlar, öğrenme ve gelişim teorileri odağında çok disiplinli bir yaklaşımla tartışılacaktır.
 
Eğitim Sosyolojisi (5 AKTS)
Eğitimle sosyoloji arasındaki ilişki, eğitim sosyolojisinin tanımı, eğitimi etkileyen sosyolojik yaklaşımlar ve eğitim sosyolojisi yaklaşımlarının eğitim sistemine etkileri incelenecektir. 
 
Kriz ve Travma Danışmanlığı (5 AKTS)
Kriz ve travma kavramlarının tanımının yapılacağı ve ilgili araştırmaların tartışılacağı derste, her öğrencinin bir “Kriz Protokolü” hazırlama zorunluluğu olacaktır.
 
Kariyer Danışmanlığı (5 AKTS)
Kariyer, kariyer danışmanlığı kavramlarının tanımının yapılacağı, kuramsal ve uygulamaya yönelik içeriğin paylaşılacağı bir derstir.
 
Yakın İlişkiler (5 AKTS)
Aile, arkadaşlık, romantik ilişkiler gibi yakın ilişkilerde kullanılan yaklaşım ve kuramlar yer alacaktır ders içeriğinde.
 
Çocuklarla Danışmanlık (5 AKTS)
Okul ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde çocukla danışmanlık ve terapinin nasıl yapıldığına dair kuramsal ve uygulamalı bir derstir.
 
Ergenlerle Danışmanlık (5 AKTS)
Okul ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde ergenle danışmanlık ve terapinin nasıl yapıldığına dair kuramsal ve uygulamalı bir derstir.
 
Bilişsel Davranışçı Temelli Yaklaşımlar (5 AKTS) 
Bilişsel davranışçı yaklaşım temelli terapi, teknik ve müdahale yöntemlerinin klinik uygulamalarının tartışılacağı kuramsal ve uygulamalı bir derstir.
 
Çift ve Aile Danışmanlığı (5 AKTS)
Okul ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde ailelerle danışmanlık ve terapinin nasıl yapıldığına dair kuramsal ve uygulamalı bir derstir.
 
Sosyal ve Duygusal Gelişim (5 AKTS)
Bu derste bebeklik, erken çocukluk, çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki sosyal, ahlaki ve duygusal gelişimi, aile ve kültürün sosyal gelişime etkisi kavramsal ve ampirik çalışmalar incelenecektir.
 
Sosyal Sorumluluk Projesi Dersi (5 AKTS)
Her öğrencinin bir sosyal sorumluluk projesinde yer alması gerekmektedir. 
 
Ölçme ve Değerlendirme (5 AKTS)
Öğrencilerin temel ölçme ve değerlendirme tekniklerini öğrenecekleri, belirli test ve ölçme araçlarını tanıyacakları ve deneyimleyecekleri bir derstir.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x